Lịch sử thay đổi giá

Truy cập kho lưu trữ dữ liệu lịch sử thay đổi giá được lấy từ định giá theo thời gian thực của chúng tôi. Chọn một công cụ và khoảng thời gian để tải xuống tệp zip của giá mua và giá bán trước đây.

Lưu ý: Để xem lịch sử thay đổi giá cho các tháng trước, bạn cần tải xuống lịch sử của cả tháng. Bạn chỉ có thể chọn các ngày cụ thể cho tháng hiện tại.

Câu hỏi thường gặp

Dưới đây là những câu hỏi thường gặp nhất của chúng tôi về lịch sử thay đổi giá Exness.

Thay đổi giá là thước đo sự biến động tối thiểu của giá chứng khoán, có thể tăng hoặc giảm. Thay đổi giá cũng có thể là sự thay đổi giá của một công cụ giữa các lần giao dịch.

Lịch sử thay đổi giá là danh sách tất cả các lần thay đổi giá của một công cụ được chọn tại một thời điểm nhất định. Lịch sử thay đổi giá có số lượt sử dụng, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc kiểm thử một chiến lược giao dịch hoặc so sánh giá giữa các nhà môi giới.

Tính minh bạch là một trong những nguyên tắc cốt lõi áp dụng cho mọi hoạt động mà chúng tôi thực hiện tại Exness và lịch sử thay đổi giá công khai chính là minh chứng cho nguyên tắc này.

Bạn có thể dùng lịch sử thay đổi giá để xác nhận chất lượng giá của Exness, cũng như nắm được tình hình giao dịch của thị trường tại một thời điểm nhất định. Xin lưu ý rằng lịch sử thay đổi giá được cung cấp trên trang này chỉ mang tính gợi ý và nhằm mục đích cung cấp thông tin. Nếu bạn có thắc mắc về việc khớp lệnh, hãy liên hệ với đội ngũ hỗ trợ của chúng tôi.

Tệp tải xuống chứa tất cả các thay đổi giá - giá mua và giá bán cho sản phẩm giao dịch và kỳ giao dịch được chọn.

Để tìm kiếm một giá cụ thể nào đó, bạn có thể sử dụng chức năng tìm kiếm trên báo cáo lịch sử thay đổi giá.

Lưu ý: Lệnh mua được đóng tại giá bid (giá mua) và lệnh bán được đóng tại giá ask (giá bán).

Nếu bạn đang gặp phải sự cố khi mở các báo cáo hàng tháng có nội dung dài trên ứng dụng Numbers dành cho MacOS hoặc Excel dành cho Windows, bạn có thể mở tập tin đã tải xuống bằng cách sau:

  • Ứng dụng TextEdit trên MacOS

  • Ứng dụng Notepad trên Windows

Bạn đã sẵn sàng bắt đầu chưa?

Chỉ mất 3 phút để thiết lập tài khoản và bắt đầu giao dịch