Lịch sử thay đổi giá

Truy cập kho lưu trữ dữ liệu lịch sử thay đổi giá được lấy từ định giá theo thời gian thực của chúng tôi. Chọn một công cụ và khoảng thời gian để tải xuống tệp zip của giá mua và giá bán trước đây.

Lưu ý: Để xem lịch sử thay đổi giá từ các tháng trước, bạn cần tải xuống lịch sử của cả tháng. Bạn chỉ có thể chọn các ngày cụ thể cho tháng hiện tại.

Chúng tôi khuyến khích bạn xem dữ liệu tick history là tài liệu tham khảo mang tính biểu thị có giá trị về nơi thị trường đang giao dịch. Nếu bạn có thắc mắc về dữ liệu lịch sử thay đổi giá của một công cụ cụ thể, vui lòng liên hệ với Đội ngũ hỗ trợ khách hàng chuyên nghiệp của chúng tôi để được hỗ trợ.

Câu hỏi thường gặp

Một tick (thay đổi giá) là thước đo sự biến động tối thiểu về giá của chứng khoán, có thể tăng hoặc giảm. Nó cũng có thể đề cập đến sự thay đổi giá của một công cụ từ giao dịch này sang giao dịch tiếp theo.

Tick history hoặc dữ liệu lịch sử thay đổi giá là danh sách tất cả các lần thay đổi giá của một công cụ được chọn tại một thời điểm nhất định. Việc tải xuống dữ liệu lịch sử thay đổi giá đầy đủ có thể cung cấp những thông tin chuyên sâu vô giá cho các nhà giao dịch cũng như nhà phân tích vì nó bao gồm đầy đủ các biến động giá trong một khoảng thời gian nhất định.

Tính minh bạch là một trong những nguyên tắc cốt lõi mà chúng tôi áp dụng cho mọi việc chúng tôi làm tại Exness và dữ liệu lịch sử được công bố công khai của chúng tôi chứng minh nguyên tắc này.

Bằng cách cung cấp quyền truy cập để tải xuống dữ liệu lịch sử thay đổi giá, chúng tôi đảm bảo rằng bạn có các tài nguyên cần thiết để xác nhận chất lượng giá của Exness và biết được thị trường đang giao dịch ở đâu tại một thời điểm nhất định. Xin lưu ý rằng lịch sử thay đổi giá được cung cấp trên trang này chỉ mang tính gợi ý và chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin. Nếu bạn có thắc mắc về việc khớp lệnh, hãy liên hệ với Đội ngũ hỗ trợ của chúng tôi.

Tệp đã tải xuống chứa tất cả các thay đổi giá - giá mua và giá bán cho công cụ được chọn và khoảng thời gian giao dịch, thể hiện một tập dữ liệu lịch sử thay đổi giá toàn diện. Để tìm kiếm một mức giá nhất định, bạn có thể sử dụng chức năng tìm kiếm trên báo cáo lịch sử thay đổi giá.

Hãy nhớ rằng, lệnh mua đóng với giá mua và lệnh bán đóng với giá bán.

Nếu bạn đang gặp phải sự cố khi mở báo cáo dài hàng tháng trên ứng dụng Numbers dành cho MacOS hoặc Excel dành cho Windows, bạn có thể mở tệp đã tải xuống bằng cách sử dụng:

  • Ứng dụng TextEdit trên MacOS
  • Ứng dụng Notepad trên Windows

Nâng cấp cách bạn giao dịch

Hãy tự mình tìm hiểu xem tại sao Exness lại là nhà môi giới được hơn 800,000 nhà giao dịch và 64,000 đối tác lựa chọn.