Nạp tiền và Rút tiền

Chọn từ nhiều tùy chọn thanh toán linh hoạt bằng nội tệ, bao gồm các phương thức thanh toán, ví điện tử.

Nạp tiền

Mức tối thiểu

Tốc độ

Rút tiền

Mức tối thiểu

Tốc độ

Quy định chung về việc nạp tiền và rút tiền

Thuật ngữ “tức thời” ngụ ý rằng một giao dịch sẽ được xử lý trong vòng vài giây mà không cần đến các chuyên gia thuộc bộ phận tài chính của chúng tôi xử lý thủ công. Xin lưu ý rằng mặc dù giao dịch được xử lý tức thời từ phía chúng tôi, yêu cầu nạp tiền hoặc rút tiền của bạn có thể mất một khoảng thời gian để được xử lý từ phía nhà cung cấp phương thức thanh toán.

Tất cả các yêu cầu rút tiền đều được xử lý tức thời từ phía Exness. Yêu cầu rút tiền của bạn sau đó sẽ được gửi đến bộ xử lý thẻ của chúng tôi và ngân hàng của bạn, và toàn bộ quy trình có thể mất từ 7 đến 10 ngày làm việc để số tiền được hiển thị trong tài khoản ngân hàng của bạn.

Bạn chỉ có thể rút tiền về tài khoản cá nhân của mình. Đây là một biện pháp bảo vệ được áp dụng để đảm bảo an toàn tài chính.

Dù Exness không áp dụng phí, nhà cung cấp thẻ ngân hàng, ngân hàng hoặc phương thức thanh toán của bạn có thể áp dụng một mức phí giao dịch hoặc hoa hồng nằm ngoài quyền kiểm soát của chúng tôi.

Bạn phải sử dụng tài khoản thanh toán cá nhân của mình để nạp và rút tiền. Chúng tôi sẽ không chấp nhận thanh toán trực tiếp hoặc thanh toán cho bên thứ ba. Bạn có thể tìm thấy mọi thông tin cần thiết liên quan đến giao dịch trong Khu vực cá nhân Exness của bạn.

Việc nạp tiền và rút tiền có thể được thực hiện 24/7. Nếu khoản tiền nạp hoặc tiền rút không được xử lý tức thời thì giao dịch này sẽ được xử lý trong vòng 24 giờ. Tuy nhiên, quá trình xử lý có thể mất nhiều thời gian hơn từ phía ngân hàng hoặc dịch vụ thanh toán của bạn.

Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự chậm trễ nào trong việc xử lý tiền nạp hoặc tiền rút được gây ra bởi phương thức thanh toán.

Chúng tôi có quyền thay đổi thời gian xử lý giao dịch nạp tiền và rút tiền mà không cần thông báo trước.

Nạp tiền ngay

Chỉ mất 3 phút để thiết lập tài khoản của bạn và sẵn sàng giao dịch