Truyền thông nói về Exness

Thành tựu của Exness được lan truyền trên khắp các phương tiện truyền thông quốc tế hàng đầu. Tìm hiểu sự hiện diện của chúng tôi trong ngành tài chính toàn cầu với tư cách là công ty giao dịch tài chính hàng đầu.

Tin tức

Tại Exness, chúng tôi luôn đặt khách hàng lên hàng đầu. Chúng tôi cam kết cung cấp các dịch vụ giao dịch tốt nhất.”

Dung Thai Giám đốc Thương mại (Châu Á)

Bộ dụng cụ phương tiện truyền thông

Khám phá nguồn tài nguyên số của chúng tôi - bao gồm logo, video và hình ảnh về văn phòng và nhân viên của chúng tôi.

Liên hệ chúng tôi

Constantina Georgiadou

Trường phòng Quan hệ công chúng

[email protected]

Eleonora Oikonomidou

Quản lý Quan hệ công chúng cấp cao

[email protected]

Bạn muốn tìm hiểu thêm?

Hãy luôn cập nhật những tin tức mới nhất về Exness. Nhận thông tin về các sản phẩm mới, cập nhật giao dịch, các sự kiện của công ty, các đợt khuyến mại và hơn thế nữa.