ข้อกำหนดทางกฎหมาย

เราได้รับใบอนุญาตและได้รับการกำกับดูแลจากหน่วยงานที่ควบคุมดูแลสากลหลายแห่ง ช่วยให้คุณเทรดได้อย่างมั่นใจว่าจะได้รับการคุ้มครองความปลอดภัยทางการเงิน

ใบอนุญาตของกลุ่มบริษัท Exness

สำนักงานกำกับดูแลผู้ให้บริการทางการเงินประเทศเซเชลส์ (FSA)

FSA เป็นหน่วยงานอิสระที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการออกใบอนุญาต กำกับดูแล และบังคับใช้ข้อกำหนดทางกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่ต้องปฏิบัติตาม รวมไปถึงติดตามและดูแลการดำเนินงานของธุรกิจที่ให้บริการด้านการเงินซึ่งไม่ใช่ธนาคารในประเทศเซเชลล์

Exness (SC) Ltd เป็นผู้ค้าหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตและกำกับดูแลโดย FSA (สำนักงานกำกับดูแลผู้ให้บริการทางการเงินประเทศเซเชลส์) หมายเลขใบอนุญาต SD025

Exness (SC) Ltd ดำเนินการภายใต้เว็บไซต์นี้ในการให้บริการกับเขตอำนาจรัฐที่อยู่ภายนอกประเทศสมาชิกเขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA)

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับใบอนุญาต FSA ของเราที่นี่

ธนาคารกลางกือราเซาและซินต์มาร์เติน (CBCS)

Exness B.V. คือ สถาบันตัวกลางซื้อขายหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตและกำกับดูแลโดยธนาคารกลางกือราเซาและซินต์มาร์เติน (CBCS) หมายเลขใบอนุญาต 0003LSI ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่

ธนาคารกลางกือราเซาและซินต์มาร์เตินเป็นผู้ตรวจสอบภาคการเงินของประเทศกือราเซาและซินต์มาร์เติน เพื่อส่งเสริมความมั่นคง ความสุจริต ประสิทธิภาพ ความปลอดภัย และเสถียรภาพของภาคส่วนนี้

Exness B.V. ดำเนินการภายใต้เว็บไซต์นี้ในการให้บริการกับเขตอำนาจรัฐที่กำหนด ซึ่งอยู่ภายนอกประเทศสมาชิกเขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA)

คณะกรรมการบริการด้านการเงิน (FSC)

Exness (VG) Ltd ได้รับอนุญาตโดยคณะกรรมการบริการด้านการเงิน (FSC) ในหมู่เกาะบริติชเวอร์จิน หมายเลขจดทะเบียน 2032226 และหมายเลขใบอนุญาตธุรกิจการลงทุน SIBA/L/20/1133 ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่

FSC คือหน่วยงานกำกับดูแลที่รับผิดชอบธุรกิจบริการด้านการเงินทั้งหมดที่ดำเนินงานภายในและจากหมู่เกาะบริติชเวอร์จิน

Exness (VG) Ltd ดำเนินการภายใต้เว็บไซต์นี้ในการให้บริการกับเขตอำนาจรัฐที่กำหนด ซึ่งอยู่ภายนอกประเทศสมาชิกเขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA)

คณะกรรมการบริการด้านการเงิน (FSC)

Exness (MU) Ltd ได้รับอนุญาตโดยคณะกรรมการบริการด้านการเงิน (FSC) ในมอริเชียส หมายเลขจดทะเบียน 176967 และหมายเลขใบอนุญาตผู้ค้าหลักทรัพย์ (บริการเต็มรูปแบบ ยกเว้นการรับประกันภัย) GB20025294 ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่

FSC คือหน่วยงานกำกับดูแลแบบบูรณาการสำหรับภาคบริการทางการเงินที่ไม่ใช่ธนาคารและธุรกิจระดับสากลในมอริเชียส

Exness (MU) Ltd ดำเนินการภายใต้เว็บไซต์นี้เพื่อให้บริการแก่เขตอำนาจรัฐที่กำหนดซึ่งอยู่ภายนอกเขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA) ปัจจุบันบริษัทไม่ได้ให้บริการลูกค้ารายย่อย การอ้างอิงถึงการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการจะต้องไม่ตีความหรือกล่าวเป็นนัยว่า คณะกรรมการได้รับผิดชอบต่อความสมบูรณ์ของผลิตภัณฑ์ทางการเงิน หรือได้แนะนำผลิตภัณฑ์ทางการเงิน หรือข้อความและความคิดเห็นที่แสดงในที่นี้เป็นจริงและถูกต้อง

สำนักงานกำกับดูแลการดำเนินงานของสถาบันการเงิน (FSCA)

Exness ZA (PTY) Ltd ได้รับอนุญาตโดยสำนักงานกำกับดูแลการดำเนินงานของสถาบันการเงิน (FSCA) ในแอฟริกาใต้ ให้ดำเนินงานในฐานะผู้ให้บริการทางการเงิน (FSP) หมายเลขใบอนุญาต FSP 51024 ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่

FSCA มีหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุมและกำกับดูแลการดำเนินการของตลาด โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพและผลักดันให้เกิดการดำเนินงานด้วยความซื่อตรงภายในตลาดการเงิน และเพื่อปกป้องลูกค้าทางการเงิน โดยการส่งเสริมให้สถาบันทางการเงินปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรม

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไซปรัส (CySEC)

CySEC เป็นหน่วยงานกำกับดูแลสาธารณะที่ดำเนินงานอย่างอิสระ ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุมดูแลบริการด้านการลงทุนในประเทศไซปรัส

Exness (Cy) Ltd เป็นบริษัทด้านการลงทุนของประเทศไซปรัส ซึ่งได้รับอนุญาตและกำกับดูแลโดย CySEC (คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไซปรัส) ใบอนุญาตเลขที่ 178/12

Exness (Cy) Ltd ดำเนินงานภายใต้เว็บไซต์ www.exness.eu Exness CY ไม่มีบริการสำหรับลูกค้ารายย่อย

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับใบอนุญาต CySEC ของเราที่นี่

สำนักงานกำกับดูแลสถาบันการเงินของประเทศอังกฤษ (FCA)

FCA เป็นหน่วยงานกำกับดูแลการดำเนินการของบริษัทที่ให้บริการด้านการเงินในประเทศอังกฤษ (UK) และยังเป็นผู้ดูแลการบริหารความเสี่ยงของบริษัทด้านการเงินที่กำกับดูแล

Exness (UK) Ltd เป็นบริษัทด้านการลงทุนที่ได้รับอนุญาตและกำกับดูแลโดย FCA (สำนักงานกำกับดูแลสถาบันการเงินของประเทศอังกฤษ) ใบอนุญาตจดทะเบียนบริการด้านการเงินเลขที่ 730729

Exness (UK) Ltd ดำเนินงานภายใต้เว็บไซต์ www.exness.uk Exness UK ไม่มีบริการสำหรับลูกค้ารายย่อย

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับใบอนุญาต FCA ของเราที่นี่

สำนักงานกำกับดูแลตลาดทุน (CMA)

Tadenex Limited ได้รับอนุญาตจากสำนักงานกำกับดูแลตลาดทุน (CMA) ที่ประเทศเคนยาในฐานะโบรกเกอร์ซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนออนไลน์ที่ส่งข้อมูลคำสั่งไปยังส่วนกลางโดยตรง (Non-dealing Online Foreign Exchange Broker) หมายเลขใบอนุญาต 162 ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับใบอนุญาต CMA ที่นี่

CMA เป็นหน่วยงานกำกับดูแลของรัฐบาลที่มีหน้าที่รับผิดชอบหลักในการกำกับดูแล อนุญาตและติดตามกิจกรรมของตัวกลางในตลาด และบุคคลอื่นๆ ทั้งหมดที่ได้รับอนุญาตภายใต้กฎหมายตลาดทุน

ข้อจำกัดด้านภูมิภาค

กลุ่มบริษัท Exness ไม่ให้บริการแก่ผู้ที่อาศัยอยู่ในบางเขตอำนาจรัฐ ซึ่งรวมไปถึงสหรัฐอเมริกา

พร้อมเริ่มเทรดกับเราหรือยัง

ใช้เวลาเพียง 3 นาทีในการตั้งค่า บัญชีของคุณและเริ่มเทรดได้เลย